bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Er wordt al gewerkt op locatie

23 december 2021

Op dit moment zijn verschillende aannemers bezig met de nodige voorbereidende werkzaamheden.

Aansluitend wordt het noordelijke deel van het plangebied met zand opgehoogd zodat de grond kan inklinken. Dat gebeurt nu om te voorkomen dat de grond erg zakt als de woningen gebouwd en bewoond zijn. Dan zou er namelijk een hoogteverschil tussen de woning (die niet zakt vanwege de fundering) en de tuin kunnen ontstaan.

Ook op plaatsen waar de toekomstige wegen gepland zijn, zal de grond worden voorbelast om verzakking te versnellen. Dit proces noemt men dus inklinken. Als de grond voldoende is ingeklonken, wordt deze gedeeltelijk verwijderd en starten we met het verder bouwrijp maken van het terrein. Dit houdt onder andere in dat de nutsvoorzieningen (leidingen voor onder andere water en elektriciteit) worden gelegd.