bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Succesvolle meedenktafels

17 december 2020

De nieuwe lockdown dwingt ons creatief met situaties om te gaan. Op 16 december 2020 heeft de participatiebijeenkomst voor Tienvoet-Heinenoord in de Gemeente Hoeksche Waard aan digitale meedenktafels plaatsgevonden.

Perfect begeleid door Kickstad en ECHO Urban Design konden tientallen omwonenden en geïnteresseerden meepraten over thema’s als duurzaamheid en openbare ruimte, groen en recreatie, parkeer en verkeer, en tiny houses. Wat hebben we gehoord op 16 december?

Mooie toevoeging voor Heinenoord
We hebben veel positieve reacties gekregen op de plannen voor Tienvoet. Deelnemers zijn enthousiast over het groene karakter van de wijk, de hoeveelheid water en het gevarieerde aanbod in woningen. Bij de bijeenkomst waren dan ook veel geïnteresseerde kopers aanwezig. Vooral de tiny houses zijn erg in trek.

Zorgen 
In het plangebied is veel water opgenomen, zo ook een kreek. Sommige deelnemers vroegen zich af of zoveel water in een wijk niet teveel recreanten aantrekt. Ook waren er zorgen over stilstaand water en een risico op ongedierte, over het verplaatsen van de moestuinen en de locatie van het vrachtwagenparkeren en mogelijke geluidsoverlast van de N-wegen. Bij de meedenktafels van Tiny Houses verwachtten de geïnteresseerden een stormloop op huisjes, zij maken zich zorgen over hun kans om een tiny house te bemachtigen.

Deze zorgen konden worden weggenomen door antwoorden van Linde Elsinga (ECHO Urban Design) en Mark de Vos (Novaform). De verschillende watergangen worden verbonden waardoor de doorstroming van het water beter is dan de huidige situatie. De projectontwikkelaar zoekt hierbij de samenwerking met het Hoogheemraadschap. Wat betreft de recreatie gaat onze ontwerpster op zoek naar een ideale balans tussen rustig wonen en recreatie. Waar positief op gereageerd werd is dat de huidige recreatiepaden verbonden worden met de nieuwe. Zo ontstaan er leuke wandelroutes in Heinenoord.
Een aandachtspunt dat ons werd meegegeven is het onderhoud van al het groen. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt met de gemeente. Ook gaan we wat betreft de moestuinen en de locatie van het vrachtwagenparkeren in gesprek met de gemeente. De overlast van N-wegen blijft binnen de wettelijke kaders.
Het aantal tiny houses blijft rond de 5-6 stuks. Op deze manier kunnen wij de landschappelijke kwaliteit met het open karakter van de noordkant van het project borgen. Ook past dit bij de wensen van de huidige bewoners.

Kansen 
Ook waren de meedenktafels het moment om kansen te uiten voor de nieuwe wijk. Veel aandacht was er voor spelen en recreatie voor verschillende leeftijden. De wens voor een hondenuitlaatveld werd geuit. Fruittuinen en moestuinen zijn in trek. En er is een wens voor ruimte om evenementen te kunnen organiseren. Wat betreft duurzaamheid werden ook interessante kansen benoemd; toepassen van grijs water (bv door afvalwater te gebruiken om de wc door te spoelen) en zo lokaal mogelijk restmaterialen gebruiken uit andere projecten in de buurt. Bij de Tiny Houses meedenktafels zagen de deelnemers kansen om gebruik te maken van een gezamenlijke ruimte voor fietsen en tuinmaterialen. Ook zou het leuk zijn als deze ruimte voor bijeenkomsten gebruikt kan worden. Dit nemen we in overweging voor het ontwerp. Hiermee wordt Tienvoet een prettige plek voor nieuwe bewoners én de huidige bewoners van Heinenoord.

Tweedeling 
Het onderwerp parkeren zorgde voor een tweedeling. Enerzijds begrijpen de deelnemers dat parkeren op afstand meer ruimte en daarmee mogelijk ruimtelijke kwaliteit aan de wijk toevoegt. Anderzijds zijn velen gehecht aan een auto voor de deur. Hierin gaan we op zoek naar een middenweg. Misschien één auto voor de deur en de tweede op een iets verder gelegen parkeerplaatsje? Dit vraagt om verdere uitwerking.

Voor een overzicht van alle kansen, zorgen en dromen kunt u de bijgevoegde moodboards bekijken. Deze hebben we tijdens de meedenktafels samen met de deelnemers gemaakt.

Bekijk hier het moodboard Duurzaamheid, het moodboard Groen, recreatie en spelen, het moodboard Tiny houses en het moodboard Verkeer en parkeren

Save the date!
Op 17 februari staat de derde bijeenkomst gepland. Binnenkort kan je je via de website inschrijven. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij terugblikken op de afgelopen maanden en toetsen wij graag de plannen van Tienvoet. Graag tot dan! 

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe