bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden 't groen fase 3

Voor nieuwbouwproject 't groen fase 3 hebben wij de voorwaarden als volgt vastgesteld.

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te sturen.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Pre-sale
Bij de eerste en tweede fase van 't groen hebben we veel geïnteresseerden teleur moeten stellen. Voordat we met de vrije verkoop van fase 3 van start zijn gegaan, hebben we de woningen tijdens een korte pre-sale periode aangeboden aan kandidaten die al langer stonden ingeschreven. De belangstelling voor de woningen van 't groen was wederom groot, waardoor er in korte tijd al woningen verkocht zijn. Hierdoor zijn niet alle woningen van fase 3 beschikbaar.

Inschrijftermijn

 1. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 2. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. Voor de inschrijftermijn verstreken is, kun je binnen je accountomgeving het formulier nog wijzigen. 
 3. De vrije verkoop van de woningen van de derde fase van 't groen is op 26 januari 2024 van start gegaan.
 4. De 1e inschrijftermijn voor de woningen van 't groen fase 3 sluit op maandag 5 februari 2024 om 08.59 uur. Hierna worden de woningen toegewezen.
 5. Na 5 februari kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve kandidaat voor de woningen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert of als je een woning krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen.

Invullen formulier

 1. Indien je serieuze belangstelling hebt voor één of meerdere bouwnummers, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven; alleen formulieren die via de website zijn verstuurd, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.
 7. In het opmerkingenveld kun je eventueel een motivatie kwijt.

Toewijzing

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte woningen, zal er overgegaan worden tot toewijzing met als doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met de woning van hun eerste keuze. Deze willekeurige toewijzing (loting) gaat door middel van een geautomatiseerd systeem. De inschrijfformulieren komen vanuit de website automatisch in dit systeem terecht.
 2. Het maakt voor de toewijzing niet uit hoe snel je het formulier invult, als je het maar vóór de deadline (5 februari 2024 om 08.59 uur) én compleet invult.
 3. Het maakt voor de toewijzing ook niet uit of je al wel of geen financieel advies hebt ingewonnen (zie hieronder het kopje financieel advies).
 4. Om praktische redenen vragen we direct alle persoonlijke gegevens van je op, die we ook bij het opstellen van de koopovereenkomst gebruiken. Op deze manier kunnen we voorkomen dat kandidaten zich dubbel inschrijven en dubbele inschrijvers uitsluiten. Je persoonlijke gegevens hebben ook geen invloed op de toewijzing.
 5. De ontwikkelaar houdt altijd het recht van gunning.

Proces toewijzing

 1. Novaform zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren de woningen toewijzen (zie hierboven). Het systeem wijst de woningen in deze categorie naar eigen inzicht toe, waarbij betaalbaarheid op basis van de aangeleverde inkomens en/of vermogensgegevens, motivatie en mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen een zo hoog mogelijke voorkeur toe te wijzen, meegenomen kunnen worden.
 2. De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, blijven reserve kandidaat.
 3. Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen woningen op dat moment opnieuw toegewezen aan de reserve kandidaten. Men krijgt dus vooraf geen positie op een reservelijst.

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de woningen van is maandag 5 februari 2024. Bij deze toewijzing kun je niet aanwezig zijn.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden uiterlijk op donderdag 8 februari 2024 telefonisch geïnformeerd door de makelaar.
 3. Iedereen, dus ook de kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, ontvangt uiterlijk op donderdag 8 februari 2024 bericht. Indien je geen woning toegewezen hebt gekregen, informeren we je per e-mail of telefoon. Check dus eventueel je spam indien je niets hebt gehoord.
 4. Schrijf je je in na 5 februari 2024, dan neemt de makelaar alleen contact met je op als er een woning aan je toegewezen kan worden.
 5. Je krijgt hierover altijd bericht en we vragen je vriendelijk om tot en met 8 februari 2024 hierover niet zelf contact op te nemen met de makelaars, ontwikkelaar of via de site. Uiteraard begrijpen wij dat je na de inschrijving vol spanning zit over de uitslag van de toewijzing. De makelaar of ontwikkelaar nemen telefoontjes of mailtjes die gaan over de toewijzing niet in behandeling. Alleen op deze manier hebben wij de mogelijkheid om iedereen zo snel als mogelijk te informeren.

Stappenplan na toewijzing woningen

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover een bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving,  informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens direct een gesprek met de makelaar gepland. Deze afspraak vindt zo snel als mogelijk plaats.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.

Beslistermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning. De tekenafspraak wordt direct ingepland aan het einde van het verkoopgesprek. Deze afspraak vindt plaats binnen 2 weken na het verkoopgesprek.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop-/aannemingsovereenkomst op inclusief de bedragen ten aanzien van jouw financiering. Let er dus op dat deze tijdig beschikbaar moeten zijn.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

De koop- en aannemingsovereenkomst

 1. Beide overeenkomsten worden tijdens de tekenafspraak uitgebreid door de makelaar toegelicht.
 2. De aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder garantie van SWK (in het geval van een Hofwoning, Laanwoning of Twee-onder-een-kapwoning aan De Laan) of onder garantie van Bouwgarant (in het geval van een Bronwoning).
 3. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.swk.nl of www.bouwgarant.nl.
 4. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 5. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen of indien je niet reageert je op telefoontjes of e-mails, dan behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

Financieel advies

 1. Waarschijnlijk heb je al een gesprek gehad met een financieel adviseur. Je adviseur kan een verklaring voor je afgeven waaruit je leencapaciteit blijkt, die je kunt gebruiken bij je inschrijving. Heb je nog geen advies ingewonnen en geen verklaring ontvangen, dan vragen we extra financiële informatie van je.
 2. Kandidaten die al een financieel gesprek hebben gehad en een verklaring uploaden, krijgen geen voorrang bij toewijzing ten opzichte van kandidaten die dit nog niet hebben gedaan. Het is wel belangrijk om je formulier naar waarheid en compleet in te vullen.

Vragen of hypotheekgesprek?

Heb je nog geen hypotheekgesprek gehad? Dan kun je wachten tot de toewijzing en zal de makelaar dit verder met je
afstemmen. Uiteraard kun je de makelaar ook eerder benaderen om een hypotheekgesprek in te plannen.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een
uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe